Doprava

GOPR2579_02
Provádíme kompletní servis poradenských služeb, vypracování projektové dokumentace od studie až po zajištění stavebního povolení a vypracování realizační dokumentace. Včetně veškerého inženýringu a autorského dozoru na stavbě.

NÁŠ PROJEKČNÍ TÝM

Autorizovaná osoba Ing. Bc. Jiří Nedvěd, společně s projektanty Ing. Petrou Nedvědovou a Bc. Jakubem Pilným, pro vás vyhotoví kompletní dokumentaci ve všech stupních projektové dokumentace. Následné zajištění všech potřebných dokumentů pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení tzv. inženýring pro vás zařídí Petra Gazdaricová. Máme několikaleté zkušenosti s mnoha projekty, některé znich si můžete prohlédnout v našich referencích.

„Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, naše ne“  Jiří Nedvěd

Reference

Odstavná stání v ul. Brandlova

ZÁKLADNÍ INFORMACE Návrh řeší vybudování parkoviště o celkovém počtu parkovacích míst 33 (včetně dvou stání pro osoby ZTP) včetně  jejich odvodnění a osvětlení. Projekt dále řeší napojení těchto parkovacích stání na stávající komunikaci.   VIZUALIZACE

Sportoviště a dětské hřiště v Teplicích

ZÁKLADNÍ INFORMACE Projekt řeší vybudování 79 parkovacích míst (z toho 4 pro osoby ZTP), jejich osvětlení a odvodnění. Stavba bude využívána jak pro odstavování, tak i pro parkování vozidel. Dále bude stavba sloužit jako rekreační prostor – řeší oplocení dětského hřiště a výstavbu rekreačního parku, parkourového a street workoutového hřiště.   VIZUALIZACE

Úprava schodiště u Prioru v Mostě

ZÁKLADNÍ INFORMACE Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího schodiště z žulových kvádrů. Návrh řeší celkové zúžení plochy schodiště a zřízení okrasné výsadby mezi schodištěm a budovou Prior.   VIZUALIZACE

Varnsdorf

ZÁKLADNÍ INFORMACE Staveniště se nachází v katastrálním území Varnsdorf, v prostorách stávajícího autobusového nádraží ve městě Varnsdorf. Návrh řeší rekonstrukci autobusového nádraží včetně jeho odvodnění a osvětlení, vybudování nových odstavných ploch v lokalitě o celkovém počtu parkovacích míst 35 (z toho 2 pro osoby ZTP), rekonstrukci stávajících chodníkových ploch, úpravu zeleně včetně nové výsadby, výstavbu nové budovy stanice […]

CHODNÍKY MOST

ZÁKLADNÍ INFORMACE Staveniště se nachází v katastrálním území Most II. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v lokalitě. Návrh řeší rekonstrukci stávajících chodníkových ploch včetně jejich odvodnění, rekonstrukci stávajících schodišť, bourání stávajících ploch z dlažby, vybourání stávajícího schodiště a rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. Zájmové území je v současné […]

CHODNÍK K TRAMVAJI

ZÁKLADNÍ INFORMACE Staveniště se nachází v katastrálním území Most II, v ulici K. Marxe v Mostě. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající chodníkové plochy v lokalitě. Návrh řeší rekonstrukci chodníkové plochy včetně odvodnění a osvětlení. Projekt dále řeší bezbariérový přístup na tramvajovou zastávku MHD. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako […]

PARKOVIŠTĚ MOSKEVSKÁ

ZÁKLADNÍ INFORMACE Staveniště se nachází v katastrálním území Most II. Předmětem projektu je rekonstrukce odstavných stání v lokalitě, rekonstrukce stávající komunikace, rekonstrukce chodníkových ploch a řešení jejich odvodnění. Návrh řeší rekonstrukci parkoviště o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění. Projekt dále řeší rekonstrukci stávajících chodníkových ploch a […]

Sídliště Březiny – Děčín

ZÁKLADNÍ INFORMACE Staveniště se nachází v katastrálním území Březiny, ve XXVII. okresní části města Děčín, v rozsáhlém chráněném území. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace, silnice, zeleň, neplodná půda, sportoviště, jiná plocha.  Zájmové území se nenachází v poddolovaném nebo seismicky neklidném území.   VIZUALIZACE DUR, […]


Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

USER

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz