Sportoviště a dětské hřiště v Teplicích

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt řeší vybudování 79 parkovacích míst (z toho 4 pro osoby ZTP), jejich osvětlení a odvodnění. Stavba bude využívána jak pro odstavování, tak i pro parkování vozidel. Dále bude stavba sloužit jako rekreační prostor – řeší oplocení dětského hřiště a výstavbu rekreačního parku, parkourového a street workoutového hřiště.

 

VIZUALIZACE

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz