CHODNÍK K TRAMVAJI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Staveniště se nachází v katastrálním území Most II, v ulici K. Marxe v Mostě. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající chodníkové plochy v lokalitě. Návrh řeší rekonstrukci chodníkové plochy včetně odvodnění a osvětlení. Projekt dále řeší bezbariérový přístup na tramvajovou zastávku MHD. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace a jiná plocha. Stavba je v souladu s územním plánem města.  Zájmové území se nenachází v poddolovaném nebo seismicky neklidném území. Stavba se nachází na území typu OU3 – obytné území s převažující funkcí bydlení.

 

VIZUALIZACE

DUR,  DPS

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz