Varnsdorf

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Staveniště se nachází v katastrálním území Varnsdorf, v prostorách stávajícího autobusového nádraží ve městě Varnsdorf. Návrh řeší rekonstrukci autobusového nádraží včetně jeho odvodnění a osvětlení, vybudování nových odstavných ploch v lokalitě o celkovém počtu parkovacích míst 35 (z toho 2 pro osoby ZTP), rekonstrukci stávajících chodníkových ploch, úpravu zeleně včetně nové výsadby, výstavbu nové budovy stanice a zastávkových přístřešků. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace a zeleň.

 

VIZUALIZACE

DUR, DSP

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz