CHODNÍKY MOST

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Staveniště se nachází v katastrálním území Most II. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v lokalitě. Návrh řeší rekonstrukci stávajících chodníkových ploch včetně jejich odvodnění, rekonstrukci stávajících schodišť, bourání stávajících ploch z dlažby, vybourání stávajícího schodiště a rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. Zájmové území je v současné době vedeno jako ostatní plocha.

 

VIZUALIZACE

 

DPS

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz