Sídliště Březiny – Děčín

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Staveniště se nachází v katastrálním území Březiny, ve XXVII. okresní části města Děčín, v rozsáhlém chráněném území. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace, silnice, zeleň, neplodná půda, sportoviště, jiná plocha.  Zájmové území se nenachází v poddolovaném nebo seismicky neklidném území.

 

VIZUALIZACE

DUR, DSP, DPS

Celkový rozpočet stavby => 62 785 907,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz